Referáty z informatiky

Referáty môžete robiť jednotlivo, alebo v dvojiciach. Výsledok treba predniesť pred triedou (10-15 minút) a odovzdať na papieri (minimálne 2-3 strany A4; menší údaj platí, ak referát robil jeden žiak, väčší ak dvaja). Písomný referát odovzdáte v ten deň, keď budete tému prednášať.

Referáty si pripravte do mája, v poradí, v akom sú uvedené na tejto stránke, vždy aj jednu tému dopredu. Teda prvú májovú hodinu majte pripravenú prvú a druhú tému, potom druhú a tretiu tému, atď. (Jedna téma dopredu je nato, keby spolužiaci s predchádzajúcou témou chýbali, alebo keby bolo treba predniesť dve témy na jednej hodine.)

Na tejto stránke nájdete popis referátov a odporúčané linky; cca o 2 týždne si ju pozrite znovu, možno sem nejaké linky pribudnú.

Počítačové hry

Prehľad rôznych druhov počítačových hier. Referát by mal obsahovať prehľad rôznych druhov hier, ako napríklad: akčné, kartové, logické, rolové, stolné, strategické, strieľacie, tanečné, webové,... Ku každému druhu hier možno uviesť známe príklady; pri technologicky náročných hrách môže byť zaujímavý rok vydania. Osobitne možno spomenúť hry vyrobené na Slovensku. Referát by sa nemal sústrediť na jednu-dve obľúbené hry, ale ukázať rozmanitosť v tejto oblasti.

Kľúčové slová: arcade game, first person shooter, multi-user dungeon, puzzle, real time strategy, role playing, turn based strategy

Farby

Čo sú to farby a ako ich vyjadrujeme v počítači. Farba ako fyzikálna vlastnosť svetla. Vnímanie farby ľudským okom; čapíky a tyčinky. Miešanie farieb. Kódovanie farieb v počítači: RGB, CMYK, HSI. Rôzne formy farbosleposti.

Písmo

Rôzne druhy písma a ich kódovanie v počítači. Znakové písma (čínske, japonské, kórejské). Kódové stránky a štandard Unicode.

Kľúčové slová: ASCII, character set, Unicode, UTF-8, WINDOWS-1250

Accessibility (Zjednodušenie ovládania)

Zjednodušenie ovládania počítača pre ľudí s rôznymi formami telesného postihnutia. Programy, ktoré môžu uľahčiť prácu ľuďom s poruchami zraku, sluchu, motoriky. (V operačnom systéme Microsoft Windows nájdete ako "Ovládací panel" / "Zjednodušenie ovládania").

Lokalizácia

Prekladanie počítačových programov do cudzích jazykov. Ak má byť počítačový program preložený do iného jazyka, nestačí iba preložiť texty, treba myslieť na to, že rôzne jazyky: majú rôzny slovosled; používajú rôzne písmo; niektoré sa píšu sprava doľava; niektoré skloňujú a časujú; majú rôzny spôsob tvorby množného čísla.

Kľúčové slová: localization, internationalization

Slobodný softvér

Definícia slobodného softvéru a príklady úspešných projektov: Apache web server, Firefox, Linux, OpenOffice.org,... Stručné vysvetlenie licencie GNU General Public License (GPL). Umelecké licencie Creative Commons.